ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอเวียงแหง

ที่เที่ยวที่ไม่เหมือนใคร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วัดฟ้าเวียงอินทร์

วัดฟ้าเวียงอินทร์ วัดสองแผ่นดิน

   วัดฟ้าเวียงอินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยใหญ่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย หอสวดมนต์ หอฉัน ศาลาจำศีล และกุฏิสงฆ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีเจดีย์เป็นปูชนียวัตถุ วัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหลักแต่งตรงชายแดนไทย-พม่าพอดี สมัยก่อนบริเวณบ้านหลักแต่งนี้ถือเป็นเขตอิทธิพลของขุนส่า อาณาเขตของวัดนี้จึงนับเป็นดินแดนเดียวกันแต่เมื่อขุนส่ามอบตัวแก่รัฐบาลทหารพม่า ดินแดนวัดจึงถูกแยกเป็นสองส่วน มีเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามอยู่ในแดนไทยและจะมองเห็นหลังคาโบสถ์สีแดงทรงไทยใหญ่อยู่ในฝั่งพม่า ด้านหลังเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชาวบ้านให้ความเคารพมาก และที่เชิงเขาด้านหลังเป็นสุสานนายพลโมเฮงอดีตผู้นำชาวไทยใหญ่ที่นี่


   วัดฟ้าเวียงอินทร์
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนไทยและพม่า

พระวิหาร ศิลปะไทยใหญ่
             วัดฟ้าเวียงอินทร์นี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านหลักแต่ง หมู่ 1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์นิกายมหายาน ติดกับบ้านป๋างก้ำก่อ ตำบลปางยาง อำเภอเมืองต๋น เขตรัฐฉาน พม่า
 ด้วยเหตุที่พระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนไทย - พม่า ได้ชื่อว่าเป็นภาษาไตว่า “กองมูแหลนหลิน” คำว่า “กองมู” หมายถึง เจดีย์ คำว่า “แหลนหลิน” หมายถึง เขตแดนหรือชายแดน
             ภายในบริเวณวัดทางฝั่งไทยประกอบด้วยหอสวดมนต์ เจดีย์ทอง หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ศาลา วิหารหลังใหม่ (ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕) ศาลาจำศีล ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของวัด ทางฝั่งพม่ามีสิ่งก่อสร้างคือ อุโบสถหลังเก่า โรงนอนพระ และด้านหลังของโรงนอนมีที่พักของทหารพม่า
 
    พระเจดีย์ มาระชินะเจดีย์ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่                   พระประธานภายในวิหาร 

          “เจดีย์วัดฟ้าเวียงอินทร์นั้นแต่เดิมสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จมาปราบศึกพม่าที่มารุกรานไทย พระองค์อาจสร้างเจดีย์ไว้ สันนิษฐานว่าอาจเป็นช่วงเดียวกับที่สร้างพระธาตุแสนไห”
                       
              เจดีย์ทองวัดฟ้าเวียงอินทร์ มีลักษณะศิลปกรรมแบบไทยใหญ่มียอดเรียวแหลม เจดีย์องค์กลางเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างครอบเจดีย์องค์เก่า และมีเจดีย์เล็กๆเรียงรายอยู่โดยรอบ ๖ องค์ ฐานเจดีย์เป็นฐาน ๑๒  เหลี่ยม ความสูงของฐานประมาณ ๓ เมตร ใต้ฐานของเจดีย์ถูกแบ่งออกเป็นห้องๆ          
          สิ่งสำคัญที่สุดขององค์เจดีย์ทองแห่งนี้ก็คือ ที่ใต้ฐานเจดีย์นี้ มีจารึกพระธาตุมารชินะเจดีย์ ซึ่งเป็นจารึกภาษาไทยใหญ่ บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างวัด และการบรูณะซ่อมแซมหลังการก่อสร้างครั้งแรก วัดนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งเป็นปีที่เจ้ากองเจิง (พลเอกโมเฮง ชนะศึก) หัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐฉานผู้นำขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่ มาตั้งถิ่นฐานบริเวณชายแดนไทย
           “วัดฟ้าเวียงอินทร์หรือวัดหลักแต่ง คือ อนุสรณ์สถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยใหญ่ ซึ่งชาวไตถือว่าสถานที่นี้เป็นเสมือนดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ หลังจากที่ต้องเร่ร่อนหลบหนีการขับไล่ของทหารพม่า ด้วยความหวังที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ตนได้อย่างสันติสุข”
วัดฟ้าเวียงอินทร์ฝั่งพม่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น